Team

Team

Wij werken volgens strikte richtlijnen en controleren elkaars werk voortdurend. Leuk, maar ook verantwoordelijk werk. Het gaat immers om uw medicijnen en uw gezondheid.

Apotheekteam
-1 apotheker (Dhr. C. Blanksma, BIG nr 69046176317)
-apothekersassistenten
-bezorger
-schoonmaker (extern)