Team

Team

Wij werken volgens strikte richtlijnen en controleren elkaars werk voortdurend. Leuk, maar ook verantwoordelijk werk. Het gaat immers om uw medicijnen en uw gezondheid.

Apotheekteam
-1 apotheker (Mevr. P. de Jong, Big-nummer: 29040972517)
-apothekersassistenten
-bezorger
-schoonmaker (extern)